Veel gestelde vragen

Een serviceclub is toch elitair en niet meer van deze tijd?

Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

Hoeveel tijd kost het om lid te zijn van Lionsclub Markermeer?

Lionsclub Markermeer organiseert op een vaste avond, de eerste maandag van de maand, de ledenvergadering. Deze combineren we met een gezamenlijke maaltijd. Daarnaast vergaderen de diverse commissies een andere middag of avond. Van onze leden wordt inzet verwacht bij clubevenementen. Verder vragen bestuurswerk en commissies tijd.

Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?

Nee, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom. Lionsclub Markermeer heeft een partnercommissie welke zelfstandig evenementen organiseert. Deelname aan deze commissies is geheel vrijwillig en zonder contributie.

Wat betekent het clublidmaatschap financieel?

De leden van een Lionsclub Markermeer betalen contributie. De hoogte daarvan verschilt per jaar, door extra kosten voor de maaltijden op clubavonden en voor bijzondere bijeenkomsten.

Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?

Nee dat wordt niet verplicht. Wel wordt praktische inzet verwacht bij het organiseren van projecten.

Kunnen mannen en vrouwen lid worden van dezelfde Lionsclub?

Ja Lionsclub Markermeer is een gemengde club.

Is het lidmaatschap van Lionsclub Markermeer gebonden aan woon- of werkplaats?

Lionsclub Markermeer speurt in West-Friesland naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoeken we nieuwe leden in dit gebied.

Wat gebeurt er met het lidmaatschap als je verhuist?

In dat geval is het praktisch om ook van Lionsclub te veranderen. In de nieuwe woonplaats kan de Lion zich aanmelden bij een lokale club.

Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?

Het lidmaatschap van Lionsclub Markermeer is niet vrijblijvend, aanwezigheid op bijeenkomsten is essentieel om de vriendschapsbanden te onderhouden en deelname aan activiteiten te bevorderen.

Moet je als Lion toespraken kunnen houden?

Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen.

Wat is het verschil tussen een sociëteit en een Lionsclub?

Bij een sociëteit draait het om relaties en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs is kameraadschap de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.

Hoe lang geldt het lidmaatschap?

In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen.

Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?

De wensen voor wat betreft de (maximale) leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur?

Nee.

Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht bij Lionsclub Markermeer?

Nee, maar het is een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geef je aan dat je lid bent van een organisatie die als motto heeft ‘We Serve’.

Hoe is de gang van zaken bij het werven van nieuwe leden?

Een kandidaat-lid wordt door één van de leden van de club (sponsor) voorgesteld aan de ledencommissie. Als de kandidaat past in het profiel wordt de kandidaat gepresenteerd aan de leden. Daarna wordt gestemd over de uitnodiging.

Hoe communiceert Lionsclub Markermeer met de samenleving?

We publiceren berichten over onze acties in de lokale media en op internet. De nationale organisatie heeft de website www.lions.nl met nieuws over activiteiten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Verder ontvangen de Nederlandse Lions het blad ‘The Lion’, dat zes maal per jaar verschijnt.

Wat zijn per saldo de voordelen van het lidmaatschap?

Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden.