Doelstellingen

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International

(artikel 7 statuten Vereniging MD 110)

 

  • het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin
  • een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving
  • de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  • een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd
  • het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

 

Onder het motto: ‘Wij Dienen’.

Mission statement of Lions Clubs International:

 To create and foster a spirit of understanding among all people for humanitarian needs by providing voluntary services through community involvement and international cooperation.